OPTICS CAMP '17

Kom og oplev vores super cool sommer-camp i juli og få ny inspiration til fremtiden. Her kan du læse mere om det faglige indhold og de fede oplevelser, du vil få i løbet af de 5 dage.

Campens første dag er en introdag med forelæsninger...

Lærere har også mulighed for at deltage på denne dag. Projekter og aktiviteter På ugens fire andre dag får du lov til at arbejde med projekter i forskningslaboratorierne både på Risø Campus og Lyngby Campus. Projektarbejdet udmunder i en præsentation på campens sidste dag, hvor alle elever vil få udleveret et diplom. Udover det forskningsfaglige vil der være mange andre spændende oplevelser og sociale aktiviteter. 

Du lærer bl.a. om følgende:

  • Hvad er en laser? Hvordan virker den?
  • LED - fremtidens belysning
  • Solceller
  • Lysfænomener i naturen - hvad sker der?
  • Optisk kommunikation - kommunikation på en lysstråle
  • Diagnose, helbredelse, behandling - med laser

Du skal have lyst til at arbejde projektorienteret og eksperimentelt, da du en stor del at tiden skal arbejde i hold sammen med andre gymnasieelever omkring løsning af en projektopgave. Til hvert hold er der fast tilknyttet 1-2 vejledere, så her er alle tiders mulighed for at opleve forskningsmiljøet på tæt hold. Titlerne på projektopgaverne og holdopdelingerne bliver sendt pr. e-mail til deltagerne primo juni. 

OpticsCamp afsluttes om fredagen med at hvert hold kort præsenterer deres resultater fra ugens projektarbejde. Alle, som gennemfører sommerskolen tilfredsstillende, modtager et diplom. 

 

Det har tidligere deltagere sagt om OpticsCamp

"Supergode vejledere og interessante og relevante øvelser med god variation ugen igennem”

"Det var sjovt at arbejde med tingene i virkeligheden i stedet for kun teoretisk"

"Gode faciliteter (laboratorier, studielokaler etc.) og en god fornemmelse af forskerlivet”

”Spændende stof og god stemning”

”Det sociale – det var fedt, at der også var noget ”useriøst”

"Det var alle tiders at arbejde sammen med rigtige forskere" 

En elev, som deltog i 3 forskellige sommerskoler i 2008 sagde følgende: "Jeg føler, at jeg lærte mest rent fagligt på OpticsCamp. Behandlingen af deltagerne var også væsentlig forskellig; på de andre camps var alt fastlagt i detaljer og der blev holdt opsyn med deltagerne stort set konstant. På OpticsCamp var der mere frihed og vi havde selv et større ansvar, hvilket jeg syntes var meget positivt. Alt i alt var OpticsCamp mest lærerig".

.